Menu Sluiten

chain of custody

De EU-houtverordening (EUTR) vereist een ‘due diligence-systeem’, wat niets anders is dan een bewijs van de legale oorsprong van het hout. Een simpele verklaring van de leverancier is zeker niet genoeg, de EU-importeur moet onderzoeken en ervoor zorgen dat het in de EU geïmporteerde hout van legale oorsprong is. Idealiter wordt de legaliteit van het hout bereikt met een chain of custody (CoC; vrij vertaald distributieketen). Dit is de chain of custody van Hardydeck:

In het voorgaande diagram zien we 4 stappen, dit zijn de stappen die de chain of custody beschrijven:

  1. het begint allemaal met het bosbeheerplan, dit is een landkaart met alle genummerde bomen en een begeleidende lijst van deze genummerde bomen. Dit is de concessie en een concessie heeft een concessienummer (in Bolivia is dit POAF..nummer…)
  2. eenmaal goedgekeurd worden de bomen geveld en één voor één geregistreerd op een ‘stammen verzamel plaats’. Deze verzamelplaats kan op elk moment worden geïnspecteerd en daarom moeten alle bomen worden genummerd. Deze nummers moeten overeenkomen met de in het bos achtergelaten stronken. Inspecties richten zich op de grootte van de diameter de stronken te vergelijken met de stam. Na verificatie en goedkeuring wordt een transportcertificaat afgegeven dat bij het transport ten allen tijde bij de stammen moet worden bewaard. Het transportcertificaat bevat het concessienummer en een lijst met genummerde stammen.
  3. de boomstammen komen samen met het transportcertificaat bij de zagerij aan en ook hier vinden steekproefsgewijze inspecties plaats ter verificatie van de voorraad boomstammen met hun nummers en de te vergelijken diameters.
  4. eenmaal verzaagd worden de stammen met een vaste conversie van stammen omgezet in planken. In Bolivia is dit voor ipe 45% van 1m³ rond hout, terwijl 1m³ rond hout gelijk is aan 424 boardfeet (bft), dus van elk 1m³ rond hout wordt 45% x 424bft = 190,8bft verzaagd. Voorbeeld: als er 100 boomstammen in de zagerij zijn en daarnaast 100.000 bft in planken zijn, dan moeten er certificaten zijn voor exact diezelfde 100 boomstammen en een extra hoeveelheid van 100.000 bft / 190,8bft = 524 m³ rond hout.
  5. voor export wordt hetzelfde transportcertificaat afgegeven, met daarop het concessienummer waarmee de geëxporteerde platen volledig traceerbaar zijn.

Daarom: Als u bij Hardydeck koopt – als hardhoutleverancier en zagerij – heeft u uw legale bewijs van herkomst van één enkele toeleveringsketen. Geen tussenpersoon, geen dubieuze planken gemengd van verschillende herkomst. Bij Hardydeck komt het hout van één enkele traceerbare bron! Daarom biedt Hardydeck direct outlet niet alleen een veel betere prijs- en kwaliteitscontrole, maar ook een duurzame bewakingsketen waardoor legaal hout gegarandeerd is.