Menu Sluiten

Legaal hout van Norbert Trading BV

Wettelijk kader voor legaal hout

Norbert Trading BV is de Outlet in Europa voor Hardydeck Bolivia. In Europa is legaal hout gereguleerd door EU-verordening nr. 995/2010 van 20 oktober 2010, EU-verordening nr. 607/2012 van 6 juli 2012, EU-verordening nr. 363/2012 van 23 februari 2012 en EU-verordening nr. 755/2016 van 12 februari 2016. Deze reguleringen worden ook wel EU-houtverordeningen (EU Timber Regulation afgekort EUTR) genoemd.

De EU-houtverordening bevat drie centrale verplichtingen voor houthandelaren (incl. EU-importeurs, zoals Norbert Trading BV):

  • Verbod op het in de handel brengen van illegaal gekapt hout of producten die van illegaal hout zijn gemaakt
  • Het toepassen van een due diligence-systeem om ervoor te zorgen dat er geen illegaal gekapt hout op de markt wordt gebracht; en
  • Elke houthandelaar moet zich houden aan dit systeem van zorgvuldigheidseisen (due diligence).

Due diligence-systeem (systeem van zorgvuldigheidseisen)

Norbert Trading BV is een directe outlet van Hardydeck, dus de EU Houtverordening is eenvoudig na te leven. In feite controleert Hardydeck haar eigen concessies, houtkap, zagerij, lokaal transport en export. Eenmaal in Europa komt het hout uit één en dezelfde keten: Hardydeck. Idealiter wordt hout geleverd met een zogenaamde chain of custody (CoC en vertaald distributie keten). Simpel gezegd, een chain of custody stelt de koper van het hout in staat om het terug te traceren tot de boomstam uit de concessie. Meer informatie over de chain of custody van Hardydeck.

Hout Concessie

Een concessie is een stuk bos dat een wettelijk goedgekeurd ‘bosbeheerplan’ heeft (in het Spaanse plan general de manejo; PGM). In dit stuk bos staan ​​bijvoorbeeld in totaal 10.000 bomen waarvan slechts een klein percentage mag worden gekapt. De selectie van de bomen die mogen worden gekapt, is gebaseerd op de soort (van elke soort moeten er zaadhoudende bomen blijven; in het Spaans ‘semilleros’) en faarnaast mogen alleen bomen met een bepaalde diameter worden gekapt. Bomen met kleine diameters hebben sowieso geen zin om te worden gekapt. Het resultaat is dat van deze 10.000 bomen het overgrote deel niet wordt gekapt. Het kappen van een oude grote boom geeft ruimte (en vooral licht) aan alle andere bomen. Het is net alsof je naar de kapper gaat. Net zoals je je haar niet kapotmaakt bij de kapper, wordt een bos gezond en fris gehouden met een bosbeheerplan.

Referenties:
Houtverordening
EU-verordening nr. 995/2010 van 20 oktober 2010,
EU-verordening nr. 607/2012 van 6 juli 2012,
EU-verordening nr. 363/2012 van 23 februari 2012